Deju zāle (0. stāvs)

Lielākā nama telpa ar kopējo platību 140 m² . Atrodas 0.stāvā un izmantojama pamatā deju nodarbībām un pasākumiem.